Tillväxtverket

Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 4

Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inom nio regionalfondsprogram.

En oberoende utvärdering av hur nio program inom Regionala utvecklingsfonden har arbetat för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi under första delen av programperioden 2014-2020.

Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 4

Pub.nr.: Rapport 0229
ISBN: ISBN 978-91-88601-26-1
Årtal: 2017