Tillväxtverket

Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 1

Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 1, Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, inom nio regionalfondsprogram.

En oberoende utvärdering av hur nio program inom Regionala utvecklingsfonden har arbetat för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation under första delen av programperioden 2014-2020. 

Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1

Pub.nr.: Rapport 0227
ISBN: ISBN 978-91-88601-24-7
Årtal: 2017