Tillväxtverket

Utvärdering av nio program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 4

Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 4, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inom nio regionalfondsprogram.

En oberoende utvärdering av hur nio program inom Regionala utvecklingsfonden har arbetat för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi under första delen av programperioden 2014-2020.

Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 4

Pub.nr.: Rapport 0229
ISBN: ISBN 978-91-88601-26-1
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.