Tillväxtverket

Utvärdering av åtta program Regionala utvecklings­fonden Tematiskt mål 3

Den första delutvärderingen av Tematiskt mål 3, Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom åtta regionalfondsprogram.

En oberoende utvärdering av hur åtta program inom Regionala utvecklingsfonden har arbetat för att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag under första delen av programperioden 2014-2020.

Utvärdering av åtta program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3

Pub.nr.: Rapport 0228
ISBN: ISBN 978-91-88601-25-4
Årtal: 2017