Tillväxtverket

Finansiering
för regional
tillväxt 2016

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet.

Arbetet med de regionala företagsstöden och stöd till projektverksamhet ser
olika ut i landets regioner framförallt beroende på vilka utmaningar som finns.
Gemensamt är dock en vilja att stärka befintliga näringar och om möjligt bredda
näringslivet.

Statistikuppgifterna som vi redovisar i denna slutrapport har sammanställts ur
handläggningssystemet Nyps och kompletterats i dialog med ansvariga
regionala aktörer.

Finansieringför regional tillväxt 2016

Pub.nr.: Rapport 0224
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.