Tillväxtverket

Finansiering
för regional
tillväxt 2016

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet.

Arbetet med de regionala företagsstöden och stöd till projektverksamhet ser
olika ut i landets regioner framförallt beroende på vilka utmaningar som finns.
Gemensamt är dock en vilja att stärka befintliga näringar och om möjligt bredda
näringslivet.

Statistikuppgifterna som vi redovisar i denna slutrapport har sammanställts ur
handläggningssystemet Nyps och kompletterats i dialog med ansvariga
regionala aktörer.

Finansieringför regional tillväxt 2016

Pub.nr.: Rapport 0224
Årtal: 2017