Tillväxtverket

Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

I rapporten följer vi de 28 pilotprojekt som finansierades av Tillväxtverket för att ta fram förstudier och pilotprojekt för snabbare integration. Rapporten beskriver bland annat framgångsfaktorer och utmaningar i projekten.

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Vi ville testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. Läs mer om hur det gick i rapporten.

Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

Pub.nr.: Rapport 0213
ISBN: 978‐91‐88601‐12‐4
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.