Tillväxtverket

Utvärdering av ESI-fondernas genomförande­organisationer i Sverige

Utvärdering av organisation och arbetssätt för de fyra ESI-fondernas program i Sverige.

De fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige förvaltas av tre myndigheter - Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket. Rapporten är en utvärdering av om fonderna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och om organisation och arbetssätt kan utvecklas.

Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige

Pub.nr.: Rapport 0223
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.