Tillväxtverket

Digitalisering av företag

Denna rapport bygger på intervjuer med 15 företagsledare från tre olika branscher.

Syftet med förstudien är att undersöka digitaliseringsstrategier i ett mindre antal företag, och samtidigt testa de teoretiska modeller och begrepp som används för att beskriva digitalisering i Tillväxtverkets rapport 0219: Analysera digitalisering i företag.

Studien visar bland annat att företagen tycker att det är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen, men att de inte alltid vet hur de bäst ska ta sig an denna utmaning.

Digitalisering av företag

Pub.nr.: Rapport 0220
ISBN: 978-91-88601-17-9
Årtal: 2017