Tillväxtverket

Analysera digitalisering i företag

Att analysera digitalisering i företag är ett brett ämne som kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv.

Rapporten bygger på en förstudie som syftar dels till att ge en översyn av vetenskaplig kunskap om digitaliseringsstrategier i företag, dels till att utveckla ett analytiskt ramverk som kan användas till empiriska studier av digitaliseringsstrategier.

Rapport 0220, Digitalisering av företag, bygger på det analytiska ramverk som utvecklats i denna förstudie.

Analysera digitalisering i företag

Pub.nr.: Rapport 0219
ISBN: 978-91-88601-16-2
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.