Tillväxtverket

Insatser för digitalisering av företag

Den här rapporten handlar om offentliga insatser på regional och lokal nivå.

Att ha god kunskap om offentliga insatser för ökad digitalisering i företag är viktigt för Tillväxtverket och alla andra berörda offentliga aktörer.

Syftet med denna förstudie är att beskriva olika typer av insatser och föra en diskussion om hur det offentliga bäst kan bidra till ökad digitalisering i företag. Studien visar bland annat att det finns en samsyn kring behovet av insatser för att främja digitalisering, men också en osäkerhet kring det offentligas roll.

Förstudien är genomförd av Ramböll Management Consulting på uppdrag av Tillväxtverket.

Insatser för digitalisering av företag

Pub.nr.: Rapport 0217
ISBN: 978-91-88601-14-8
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.