Tillväxtverket

Regulation and competition

Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie är ett steg i Tillväxtverkets ansats att vidga perspektivet på analysen av regelbördan, med ett ökat fokus på just indirekta effekter.

Konkurrens är en drivande faktor som möjliggör ekonomisk tillväxt. Ett tydligt resultat från litteraturstudien är att när konkurrensen mellan företag påverkas av regleringar medför detta ofta även effekter för produktivitet, innovation, jobbskapande och tillväxt.

Rapporten är skriven på engelska.

Regulation and competition – A literature review

Pub.nr.: Report 0218
ISBN: 978-91-88601-15-5
Årtal: 2017