Tillväxtverket

Den affärsjuridiska tillväxtresan

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras. Betydelsen av affärsjuridik för de små tillväxtföretagen ökar samtidigt.

Förstudien är framtagen som ett stöd vid starten av en ny pilotinsats för affärsjuridisk kompetens. Den ger en bild av hur affärsjuridiken kan vara strategiskt viktigt för affärsutvecklingen i företag. Internationalisering och digitalisering betyder att ett litet företag måste ha en affärsmodell och en affärsprocess som kan möta dagens och morgondagens kunder på de internationella marknaderna. Detta leder till nya juridiska utmaningar och ökar efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning anpassad till de små företagens behov. Att hitta rätt tjänst vid rätt tidpunkt i företagsutvecklingen kan vara en utmaning.

Den affärsjuridiska tillväxtresan

Pub.nr.: Rapport 0216
ISBN: 978-91-88601-13-1
Årtal: 2017