Tillväxtverket

Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

Uppföljning och utvärdering av satsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015-2016.

Under 2016 avslutade Tillväxtverket en satsning med 8 projekt för att utveckla ett mer aktivt styrelsearbete. Den här skriften ger en bakgrund till betydelsen av ett aktivt styrelsearbete hos små tillväxtbolag och beskriver kortfattat syfte och genomförandemodeller i projekten. Skriften sammanfattar slutsatserna av genomförd uppföljning och utvärdering under hösten 2016.

Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

Pub.nr.: Info 0684
ISBN: 978-91-88601-11-7
Årtal: 2017