Tillväxtverket

Hur utvecklar vi hållbara turist­destinationer

Publikationen sammanfattar resultat, slutsatser och rekommendationer baserade på genomförda insatser i projektet Hållbar destinationsutveckling 2012-15.

Syftet med projektet har varit att utveckla kunskap om hur företag och offentliga organisationer tillsammans kan utveckla hållbara och internationellt konkurrenskraftiga destinationer.I innehållet presenteras exempel på hur de fem medverkande destinationerna har arbetat för att utveckla strategisk samverkan och attraktiva produkter för prioriterade utländska marknader utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Innehållet omfattar en genomgång av projektet i sin helhet med beskrivningar av genomförda insatser på de fem medverkande destinationerna; Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby. Insatserna beskrivs på tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ med konkreta exempel.

Alla insatser i projektet bygger på en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan företagare, ideella aktörer, politiker och tjänstemän i offentliga organisationer. Ambitionen med publikationen är att den ska kunna fungera som en handbok och inspiration för aktörer som vill utveckla attraktiva och hållbara destinationer för internationella besökare. Utifrån destinationernas erfarenheter och resultat vill Tillväxtverket bidra till ökad kunskap om vad som krävs och vilka förutsättningar som måste finnas på plats för att planerade insatser ska ge de resultat som förväntas.

Sammanfattning av projektet Hållbar destinationsutveckling

Projektet Hållbar destinationsutveckling har sammanfattats i publikationen "Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer".

Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?

Pub.nr.: Info 0640 Rev A
ISBN: 978-91-87903-50-2
Årtal: 2016