Tillväxtverket

Klara, färdiga, international­isera!

Så kan svenska företag få hjälp att ta sig ut på en internationell marknad.

Tillväxtverket initierade och drev en insats under 2014 och 2015 för att höja kompetensen och för att förbereda företagen i deras internationaliseringsarbete.

I den här skriften visar några exempel på hur de företagsfrämjande organisationerna har arbetat för att förändra och utveckla företagens arbetssätt och förutsättningar, och vad vi lär oss av genomförandet.

Klara, färdiga, internationalisera!

Pub.nr.: Info 0677
ISBN: 978-91-87903-91-5
Årtal: 2017