Tillväxtverket

Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Studien visar att behovet av stöd och information hos nyanlända som har startat eller är på väg att starta företag i viss utsträckning är samma som för andra nyföretagare i Sverige. Det finns dock en del områden där utmaningarna kan vara större. Studien bygger på intervjuer med nio företagare.

Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Pub.nr.: Rapport 0209
ISBN: 978-91-87903-89-2
Årtal: 2017


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.