Tillväxtverket

Besöksnäringens möjligheter och utmaningar

Besöksnäringsturnén 2015/2016.

2015-2016 genomfördes en kunskapsturné över hela landet, arrangerad av sex nationella och 19 regionala turismorganisationer. Företag, politiker och tjänstemän möttes på 16 platser i Sverige för att diskutera besöksnäringens möjligheter och utmaningar.

Landsomfattande turné belyser besöksnäringens möjligheter och utmaningar.

Pub.nr.: Info 0678
ISBN: 978-91-87903-92-2
Årtal: 2016