Tillväxtverket

Besöksnäringens kompetensbehov och kompetens­försörjning

Besöksnäringen är under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i stora delar av landet. Samtidigt upplevs tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Rapporten innehåller en kartläggning av besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning baserat på studier och intervjuer med företag och aktörer samt utbildningsanordnare.

Kompetensförsörjning och kompetensbehov inom svensk besöksnäring

Pub.nr.: Rapport 0197
ISBN: 978-91-87903-55-7
Årtal: 2016