Tillväxtverket

Besöksnäringens kompetensbehov och kompetens­försörjning

Besöksnäringen är under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i stora delar av landet. Samtidigt upplevs tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Rapporten innehåller en kartläggning av besöksnäringens kompetensbehov och kompetensförsörjning baserat på studier och intervjuer med företag och aktörer samt utbildningsanordnare.

Kompetensförsörjning och kompetensbehov inom svensk besöksnäring

Pub.nr.: Rapport 0197
ISBN: 978-91-87903-55-7
Årtal: 2016


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.