Tillväxtverket

Ett territoriellt perspektiv

Landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna.

Kartläggningen visar att de regionala utvecklingsstrategierna har olika typer av landsbygdsperspektiv och att ett landsbygdsperspektiv kan uttryckas på olika sätt. Vi ser också att graden av ett landsbygdsperspektiv varierar från strategi till strategi. Vi rekommenderar regeringen och regionalt utvecklingsansvariga aktörer att förstärka landsbygdsperspektivet i strategierna.

Ett territoriellt perspektiv. Landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna.

Pub.nr.: Rapport 0207
ISBN: 978-91-87903-79-3
Årtal: 2016