Tillväxtverket

Tourism in Sweden 2015

Fler utländska besökare gör att turismen i Sverige växer rejält och bidrar till tusentals nya jobb i hela landet. Under fjolåret steg exportvärdet av turismen med nästan 18 procent.

Tourism in Sweden 2015

Pub.nr.: Info 0657
ISBN: 978-91-87903-74-8
Årtal: 2016