Tillväxtverket

Tillväxtverket och Agenda 2030

Regeringen beslutade i mars 2016 att ge en kommitté i form av en nationell delegation i uppdrag att verka för att underlätta och stimulera Sveriges arbete med genomförandet av Agenda 2030. I arbetet ingick uppdrag till myndigheterna att ta fram underlag till delegationen i form av en analys av verksamheten kopplat till agendan. Denna rapport visar Tillväxtverkets underlag som lämnades in i september 2016.

Utifrån Tillväxtverkets uppdrag och verksamhetsområde har myndigheten sett att dess inverkan är som störst på Mål 5 Jämställdhet, Mål 7 Hållbar energi för alla, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. I en matris har myndigheten angivit de insatser som relaterar till de mål som myndigheten har bäring på.

Tillväxtverket och Agenda 2030

Pub.nr.: Rapport 0206
ISBN: 978-91-87903-73-1/pdf
Årtal: 2016