Tillväxtverket

Hållbart företagande

Tillväxtverket har tagit fram en metod för att analysera hållbart företagande för fördjupad kunskap och möjlighet till värdering av företagens hållbarhetsarbete. Syftet har varit att kunna utforma bättre och mer branschanpassade insatser, men också om att hitta nya arbetssätt.

Många kartläggningar av hållbart företagande utgår ifrån hållbarhetsfrågor snarare än ifrån företagens processer vilket gör det svårt att bedöma i vilken mån frågorna faktiskt kopplar till företagens kärnverksamhet. Rapporten beskriver en analysmodell och metod för att mäta hållbart företagande som omfattar företag av varierande storlek och branscher och som utgår ifrån företagens verksamhet. Som en del av projektet har en pilotstudie av modebranschen genomförts i syfte att testa modellen. Rapporten avslutas med en diskussion om hur modellen kan utvecklas vidare.

Hållbart företagande - metod för branschspecifika analyser av företagens hållbarhetsarbete

Pub.nr.: Rapport 0204
ISBN: ISBN 978-91-87903-71-7 digital fil
Årtal: 2016