Tillväxtverket

Hållbarhet i modebranschen

Under 2016 gav Tillväxtverket Volante i uppdrag att utveckla en analysmodell och metod för att mäta hållbart företagande. Som en del av projektet genomfördes även en pilotstudie av svenska sko- och klädproducerande företag i syfte att testa analysmodellen. Rapporten visar resultaten av denna pilotstudie.

Pilotstudien undersöker hur hållbarhetsarbetet bedrivs i sko- och klädproducerande företag utifrån processerna design och produktutveckling, produktion, distribution, kommunikation, personal samt styrning. Studien omfattar även konsumentanvändning slutet på produktens livscykel, ”end of life”.

Hållbarhet i modebranschen – en pilotstudie

Pub.nr.: Info 0656
ISBN: ISBN 978-91-87903-72-4 digital fil
Årtal: 2016