Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för Västsverige

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversionen av Strukturfondsprogrammet Västsverige

Pub.nr.: Info 0611 Rev B
ISBN: 978-91-87903-68-7
Årtal: 2016