Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för Skåne Blekinge

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Skåne Blekinge 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversionen av Strukturfondsprogrammet Skåne Blekinge

Pub.nr.: Info 0621 Rev A
ISBN: 978-91-87903-67-0
Årtal: 2016