Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för Östra Mellansverige

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversionen av Strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige

Pub.nr.: Info 0652
ISBN: 978-91-87903-69-4
Årtal: 2016