Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för hela Sverige

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige 2014-2020. Här beskrivs fokus på insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och urvalskriterier.

Kortversion av Nationella regionalfondsprogrammet 2014-2020

Pub.nr.: Info 0618 Rev A
ISBN: 978-91-87903-70-0
Årtal: 2016


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.