Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för hela Sverige

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige 2014-2020. Här beskrivs fokus på insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och urvalskriterier.

Kortversion av Nationella regionalfondsprogrammet 2014-2020

Pub.nr.: Info 0618 Rev A
ISBN: 978-91-87903-70-0
Årtal: 2016