Tillväxtverket

Förenkla för företagen

Kunskap och inspiration för dig som arbetar på statlig myndighet.

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa, och företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter. I den här skriften vänder vi oss särskilt till dig som arbetar på en statlig myndighet. Här vill vi ge dig ökad kunskap och inspiration som är till hjälp i arbetet med att förenkla för de företag din myndighet har kontakt med. Vi berättar också om det stöd som Tillväxtverket erbjuder i förenklingsarbetet.

Förenkla för företagen

Pub.nr.: Info 0650 Rev A
ISBN: 978-91-87903-56-4/pdf
Årtal: 2016