Tillväxtverket

Till nytta för företaget och dess omvärld

Om Tillväxtverkets roll i samspelet mellan näringspolitik och regional tillväxtpolitik.

Det här är en berättelse om hur näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete hänger ihop och måste samspela, att det inte är det ena eller det andra, och förklara sambandet politikområdena emellan. Ett samband som är centralt att förstå eftersom Tillväxtverket ska vara till nytta både för företagen men också för de miljöer företagen verkar inom.

Till nytta för företaget och dess omvärld - om Tillväxtverkets roll i samspelet mellan näringspolitik och regional tillväxtpolitik

Pub.nr.: Rapport 0199
ISBN: 978-91-87903-58-8/pdf
Årtal: 2016


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.