Tillväxtverket

Finansiering för regional tillväxt 2015

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att rapportera om regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2015. Detta är uppdragets slutrapport.

Under 2015 delfinansierade företagsstöden och stödet till projektverksamhet nära
3 000 projekt inom det regionala tillväxtarbetet. Utöver detta har 1 100 transportbidragsärenden beslutats. Slutrapporten beskriver stödens bidrag till den nationella strategin och hur de kopplar till olika nationella prioriteringar.

Finansiering för regional tillväxt 2015

Pub.nr.: Rapport 0200
ISBN: 978-91-87903-59-5
Årtal: 2016