Tillväxtverket

Upphandla med sociala hänsyn

Den här guiden ger konkreta tips till politiker och upphandlare i framför allt kommuner, som vill använda upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället på olika sätt.

Upphandla med sociala hänsyn

Pub.nr.: Info 0641
ISBN: 978-91-87903-42-7
Årtal: 2016