Tillväxtverket

Turismens begreppsnyckel, 2016

Publikation med internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för turism.

Turismens begreppsnyckel, 2016

Pub.nr.: Info 0639
ISBN: 978-91-97903-39-7
Årtal: 2016