Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Västsverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige

Pub.nr.: Info 0581 Rev A
Årtal: 2016