Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Stockholm

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Stockholm

Pub.nr.: Info 0580 Rev A
Årtal: 2016