Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge

Pub.nr.: Info 0583 Rev A
Årtal: 2016