Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland

Pub.nr.: Info 0576 Rev B
Årtal: 2016