Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige

Pub.nr.: Info 0579 Rev A
Årtal: 2016