Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige,

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige

Pub.nr.: Info 0578 Rev A
Årtal: 2016