Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland

Pub.nr.: Info 0577 Rev A
Årtal: 2016