Tillväxtverket

Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kort information om innehållet i Nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige

Pub.nr.: Info 0584 Rev A
Årtal: 2016