Tillväxtverket

Tillväxt kräver planering - slutrapport

Slutrapport av uppdraget för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015.

Uppdraget utfördes tillsammans med Bolagsverket.

Tryckt version kan beställas från Bolagsverket:
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2016/tillvaxt-kraver-planering/länk till annan webbplats

Tillväxt kräver planering - slutrapport

Pub.nr.: Info 0648
ISBN: 978-91-7563-366-4
Årtal: 2016