Tillväxtverket

Tillsammans för en starkare besöksnäring

Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar tillsammans för att stärka besöksnäringen, under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt samordningsansvar inom turism. Foldern sammanfattar gruppens gemensamma mål och insatser och varje myndighets arbete och ansvarsområden inom turism och besöksnäring.

Besöksnäringens myndighetsgrupp – tillsammans för en starkare besöksnäring

Pub.nr.: Info 0643
Årtal: 2016