Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för Småland och Öarna

En kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna

Pub.nr.: Info 0647
ISBN: 978-91-87903-52/pdf
Årtal: 2016