Tillväxtverket

Regionala kompetens­plattformar. Några projektexempel

I denna rapport presenteras några goda exempel på det arbete som bedrivs inom ramen för Tillväxtverkets program för att stärka de regionala kompetensplattformarna. Det är exempel på att utveckla strukturer, processer och olika metoder som ska bidra till en bättre kompetensförsörjning.

Regionala kompetensplattformar. Några projektexempel

Pub.nr.: Rapport 0194
ISBN: 978-91-87903-41-0
Årtal: 2016