Tillväxtverket

Develop Sweden

En sammanställning av de 26 program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna, som berör Sverige, och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Develop Sweden

Pub.nr.: Info 0617
ISBN: 978-91-87903-40-3
Årtal: 2016


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.