Tillväxtverket

Årsrapport Regelrådet 2015

Sedan 1 januari 2015 är Regelrådet ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. En förändring som möjliggör ett samlat arbete för att förenkla för företag och en mer kraftfull stödjande verksamhet för regelgivare.

Regelrådet yttrar sig över konsekvensutredningar.
Bedömningen av de administrativa kostnaderna inkluderas i bedömningen av konsekvensutredningen som helhet. Regelrådet granskar på begäran från regelgivare EU-konsekvensutredningar till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och lämnar en rekommendation om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Årsrapport Regelrådet 2015

Pub.nr.: Info 0645
ISBN: 978-91-87903-47-2
Årtal: 2016