Tillväxtverket

Utveckling av hållbara turistdestinationer

Rapporten synliggör de kunskaper, metoder och verktyg som nyckelpersoner inom respektive destination har identifierat som viktiga i sitt arbete med hållbar destinationsutveckling.

Den undersöker vad offentliga aktörer, framför allt kommuner, bidrar eller skulle kunna bidra med i utvecklingen av hållbara turistdestinationer.
De destinationer som valdes ut att medverka i projektet var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Dessa destinationer utgör det empiriska materialet för denna rapport.

Utveckling av hållbara turistdestinationer

#infoRow("Pub.nr." $context.number) #infoRow("ISBN" $context.isbn) #infoRow("Årtal" $context.year)