Tillväxtverket

Utveckla Sverige

En sammanställning av de 26 program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna, som berör Sverige, och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Utveckla Sverige

Pub.nr.: Info 0616
Årtal: 2015