Tillväxtverket

Utvärdering av sju pilotprojekt

Lärdomar från jämställdhetsintegrering av företagsfrämjande verksamhet.

Några organisationer fick medel för att jämställdhetsintegrera delar av sitt företagsfrämjande under 2013–2014. Detta har lett till värdefull kunskap och lärdomar om vad som krävs i praktiken för att det ska bli en bestående förändring, som leder till ett företagsfrämjande på lika villkor.

Utvärdering av sju pilotprojekt

Pub.nr.: Info 0597
Årtal: 2015